SlovakEnglishGermanMagyar
separator
Kde sa nachádzame?Kde sa nachádzame?

Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Hlavná 399/71
076 31 Viničky
Videoprezentácia spoločnosti
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Profil a história spoločnosti
Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. sa zaoberá spracovaním tokajských odrôd hrozna a výrobou, predajom a distribúciou tokajského vína.
Keďže výzvy treba realizovať 24.04.2001 vznikla Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., ktorej konateľom je pán Štefan Duč, ktorý pochádza z obce Bara, ktorá je mimochodom jedna z významných obcí tokajskej vinohradníckej oblasti.

Myšlienka o vzniku firmy, ktorá by svojou činnosťou prispela k rozvoju a podpore tokajskej vinohradníckej oblasti utkvela v predstavách pána Duča ako výzva. Už od detstva sa stretával s pojmami ako víno, tokaj, tokajská oblasť... doma, u svojho otca, deda, ktorí na súkromných viniciach dopestovávali odrody hrozna, z ktorých vyrábali tokajské víno. Vtedy ešte netušiac, že v budúcnosti sa tejto činnosti bude venovať ako špecializovaný výrobca a spracovateľ.

V súčasnosti sa výroba tokajského vína a spracovanie tokajských odrôd hrozna stali jeho hlavným zameraním so zreteľom na dodržanie tradičných receptúr a vysokej prepracovanosti a kvality tokajského vína.
Cieľom spoločnosti je aj rozvoj nových technológií výroby vína a to hlavne na úrovni riadenej fermentácie, ktorá pochádza z vyspelých francúzskych vinárskych závodov a pokračovanie v tradíciách tokajskej oblasti a zapojenia značky „TOKAJ" do domáceho a medzinárodného trhu.
Nakoľko naša spoločnosť v prvom rade kladie dôraz na kvalitu, získala v roku 2006 Certifikát kvality ISO 9001, čo zaručuje vysokú kvalitu postupu výroby a spracovania tokajského vína.
Tokajské vinice