SlovakEnglishGermanMagyar
separator
Kde sa nachádzame?Kde sa nachádzame?

Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Hlavná 399/71
076 31 Viničky
Darčekové balenia
Videoprezentácia spoločnosti
Geologická stavba okolia Viničiek
Na geologickej stavbe okolia Viničiek sa podieľajú hlavne vulkanické horniny Tokajského súvrstvia. Toto je vyvinuté na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov, odkiaľ pokračuje do Maďarska. Hrúbka súvrstvia je približne 500 m.  Súvrstvie je tvorené hlavne kyslými vulkanickými horninami typu ryolitov a ich vulkanickými ekvivalentmi /ryolitové tufy a tufity/.  V okrajových častiach lávového prúdu, ktoré rýchlo utuhli, sa bohato objavujú  sklovité variácie  ryolitov s prechodom do sklovitých vrstiev perlitov a obsidiánov.

Obsidián
Názov obsidián pochádza od rímskeho filozofa a prírodovedca C. Plíniusa Secundusa. V roku 77 pomenoval čierny sklovitý kameň obsidián, podľa Rimana Obsidiusa, ktorý ho  priniesol z Etiópie. V neskorších vydaniach Plíniusa sa už nazýva Obsius, resp. Obsius lapis namiesto Obsidius. Dnes sa už prakticky vo všetkých jazykoch používa len názov obsidián.

Prírodné sklo, známe ako obsidián vzniká v dôsledku rýchleho ochladenia hlavne kyslých – ryolitových láv, bez možnosti kryštalizácie minerálov. Je natoľko tmavý, že sa javí ako čierny a nepriezračný. V tenkých úštepoch je priezračný až priesvitný, bledosivej, dymovej alebo čírej sklenej farby.  Lokálne sa vyskytujú aj sivé, žlté, hnedé a červené variety. Jednou z typických vlastností obsidiánu je jeho rozpad /trieštenie pri údere/ na drobné ostrohranné úlomky a lastúrnatý lom. Hlavne túto jeho vlastnosť využívali v minulosti  /pred dobou železnou/ ľudia.  Obsidián patril medzi najcennejšie suroviny a mal veľmi široké použitie nielen pri výrobe predmetov dennej potreby /nože, zrkadlá, figúrky  a pod./, ale aj pre výrobu zbraní /zakončenia kópií, šípov a pod./ Medzi najznámejšie lokality výskytu vulkanických skiel v Európe patrí oblasť Eolských ostrovov  Lipari a Vulcano severne od Sicílie a ostrovy Melos a Sardínia. Obsidiány sa nachádzajú aj v Arménsku, ale tiež v Yellowstonskom národnom parku v USA a Mexiku. V Európe nie je veľa vhodných nálezísk, preto môžeme byť hrdí, že jedno z najznámejších, ktoré zohralo veľkú úlohu v dávnej histórii, je práve oblasť Viničiek na východnom Slovensku. Obsidián, ako surovina sa začal využívať už v staršej dobe kamennej nazývanej paleolit a mezolit, ale vrchol využitia dosiahol v mladšej a neskorej dobe kamennej /neolit a eneolit/. V archeológii sa používa tvz. Obsidiánové datovanie – na datovanie kultúr podľa hrúbky /vrstvy, kôry, paltiny/ hydratovaného vulkanického skla. Jedná sa často o veľmi presnú metódu. Toto datovanie  sa používa artefakty staré 200 až 200 000 rokov.